BASTUNKOM OCH PROVA PÅ VINTERBAD

För en engångsavgift kan du komma och bekanta dig med vinterbad. Dörrarna är alltid låsta, så om du vill komma och prova på vinterbad, hoppas vi att du anländer med en medlem eller tar kontakt med föreningens ordförande eller sekreterare på förhand.


ENGÅNGSBESÖK

På engångsbesök kan man komma endast i sällskap av en medlem. Ifall du inte har bekanta medlemmar, ta kontakt med föreningens ordförande eller sekreterare före besöket.


MEDLEMSKAP:

Efter att ha betalat medlemsavgiften kan medlemmen lösa in nyckeln till bastun (pris € 4,50) och får besöka bastun utan bokning / anmälan. Medlemmar förbinder sig också delta i städningen av bastun (städturer delas åt medlemmarna). Städningen kan vid behov också köpas.


HYRNING AV BASTUN FÖR PRIVAT BRUK

Bastun kan hyras för privat bruk under önskad tid till ett pris av 50 €/2h. Städningen diskuteras skillt. Kontakta ordföranden eller sekreteraren för mera information.