FÖRENINGENVERKSAMHET

Kristina Winterswimmers rf är en allmännyttig förening i Kristinestad, som är grundad år 2003. Föreningens syfte är att öka invånarnas och besökandes välmående samt bjuda på fritidssysselsättning. Kristina Winterswimmers rf gör det möjligt för invånarna att vinterbada regelbundet vid Havsbadet (på östra sidan av staden).

Historia

Verksamheten inleddes i två byggbarack, varav den ena fungerade som bastu och den andra som ett omklädningsrum. Antalet medlemmar ökade snart från ett par tio till cirka femtio. År 2008 beviljades föreningen EU-finansiering, vilket gjorde det möjligt att bygga en ny bastubyggnad. Byggnadsarbetet gjordes huvudsakligen som talkoarbete med hjälp av medlemmarna, och drömmen om en bastubyggnad med omklädningsrum och toaletter förverkligades. Den nya bastubyggnaden invigdes den 8 november 2008. Antalet medlemmar i föreningen fortsatte att växa och år 2023 är antalet medlemmar 180. Förutom medlemmarna, besöks bastun av både engångsbesökare och turister från närliggande områden.

Föreningens styrelse

Styrelsen har sex ledamöter och två suppleanter. Som styrelseordförande fungerar Margareta Rissanen (tel. +358 40 840 1666) och som sekreterare Ritva Haapala (tel. +358 40 581 5355).