Priser


MEDLEMSAVGIFTER (12mån) 


Vuxna

Ungdomar (12-18 år) och studeranden


Barn under 12 år simmar avgiftsfritt med sin förälder eller far- och morförälder som är medlem.
80€ / år

 40€ / år

ENGÅNGSAVGIFTER

Vuxna 

Ungdomar (12-18 år) och studeranden

OBS! Engångsbesöken endast i sällskap av en medlem!    

                       10€ / gång

5€ / gång

Hyrning av bastun för privat bruk

Kontakta styrelsen!

50€ / 2h